**قوانین کنسلی پرواز های چارتری**

به اطلاع میرساند:

امکان کنسل کردن بلیط و اصلاح اشتباهات تایپی تا 15 دقیقه بعد از رزرو بدون دریافت جریمه (فقط تا 12 ساعت قبل از پرواز)سایر اعلانات