**کنسل شدن پرواز توسط ايرلاين**
قابل توجه همکاران و مسافرين گرامي:

به اطلاع مي رساند در صورت کنسل شدن پرواز توسط ايرلاين به علت بدي آب و هوا تاخير بيش از دوساعت و مواردي از اين دست براي عودت کل هزينه بليت مسافرين بايستي اصل بليت ممهور به مهر کنسلي پرواز توسط ايرلاين در فرودگاه گردد.سایر اعلانات